Madison Morrison's Web / About MM / Thai

MADISON MORRISON: a brief biography

ประวัติโดยย่อภาษาไทย

โดยการแนะนำของ ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ผู้ซึ่งได้พบกับเขาที่ในประเทศอินเดีย ยุวพาส์ ชัยศิลป์วัฒนา ได้เชิญ มาดิสัน มอร์ริสัน ให้มาทำการสอนดังศาสตราจารย์ที่ถูกเชิญมาสอนพิเศษด้านวรรณกรรมตะวันตก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 1990 – 1991 เขาได้ถูกเชิญให้สอนในหลักสูตรเช็คสเปียร์, บทวิจารณ์ตะวันตก, สัจนิยมอเมริกัน, กวีนิพนธ์สมัยใหม่ และเฮนรี เจมส์ ลูกศิษย์ และเพื่อนร่วมงานของเขาจดจำเขาได้ดังครูผู้อุทิศตน

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลายประเทศซึ่งศาสตราจารย์ มอร์ริสัน ได้ทำการสอน ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งเขาได้สำเร็จการศึกษาจาก ยาเล (ศศ. บ.) และฮาร์วาร์ด (ศศ.ม., ปร. ด.) และได้ทำการสอนมา 27 ปี ที่ประเทศฝรั่งเศส, เยอรมัน และกรีก และที่อื่นในเอเชียที่ซึ่งเขาได้ทำการสอนดังศาสตราจารย์ที่ถูกเชิญมาสอนพิเศษที่ไต้หวัน และในประเทศอินเดีย ก่อนที่เขาจะกลับไปที่ไต้หวันเพื่อประจำการสอนตามปกติสิบสามปี จนกระทั่งเขาได้เกษียณที่ในในปี 2002

เป็นผู้ประพันธ์หนังสือ 26 เล่ม, มาดิสัน มอร์ริสัน ได้มีเพื่อนใน 109 ประเทศ 64 ในที่เขาได้ไปเยี่ยมเยียน ในเจ็ดเขาได้ทำการสอน และในสิบห้าเขาได้ทำการบรรยายมากว่า 150 การบรรยาย มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้เชิญเขาเมื่อไม่นานนี้ให้ทำการบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรปตะวันตก (ลิงค์ไปสู่การบรรยาย) เขาได้ทำการตีพิมพ์หนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับยุโรป รวมทั้งหนังสือ และจุลสารหลายเล่มเกี่ยวกับประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต่อมาได้รวมถึงการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์, เวียดนาม, กัมพูชา, มาเลเซีย, พม่า และประเทศไทย (“การสัมภาษณ์โดย มาดิสัน มอร์ริสัน: พัทยา, “จอมเทียน” และ”Refurnishing Pattaya”) ในช่วงเวลาปีการเยี่ยมเยียนของเขาที่กรุงเทพ, ศาสตราจารย์ มอร์ริสัน ได้เดินทางไปทั่วราชอาณาจักร และต่อมาได้ตีพิมพ์จุลสารเกี่ยวกับประเทศไทยที่ในสหรัฐอเมริกา และต่อมาได้ถูกพิมพ์อีกครั้งโดย สำนักพิมพ์ สเตอร์ลิ่ง ที่ นิว เดลฮี

Or ซึ่งชื่อหนังสือในภาษาฝรั่งเศสมีความหมายว่า “ทอง” และในภาษาอังกฤษแสดงให้รู้ในวรรณกรรมสากล Sentence of Gods ทางเลือกระหว่าง Renewed และ Divine หนังสือสองเล่มติดกันเกี่ยวกับการศึกษาเล็กน้อยของประเทศไทย ไม่ได้เกี่ยวกับเพียงแค่กรุงเทพ และอยุธยา เมืองหลวงปัจจุบัน และเมืองหลวงในอดีต แต่ยังคงมีสามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์หลัก คือ ตะวันออกเฉียงเหนือ, ตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย

ในระหว่างหนังสือสิบสองเล่มที่ถูกตีพิมพ์ของเขาโดย สเตอร์ลิง ได้ถูกรวบรวมไว้ห้าหัวข้อในเรื่องราวจากโลกIn (เกี่ยวกับ กลุ่มประเทศสแกนดิเนียเวีย), All (เกี่ยวกับ อริโซน่า), Excelling (เกี่ยวกับประเทศจีน) Or และ Divine (เกี่ยวกับประเทศอิตาลี) การทำงานด้านวรรณกรรมที่ยาวนานมาตลอดชีวิต ของ มาดิสัน มอร์ริสันใน 26 เล่มแยกต่างหาก รวมทั้งจุลสารมากกว่าสามเมื่อไม่นานนี้เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งหมดเกี่ยวกับพัทยา และจอมเทียนจะปรากฏในท้ายที่สุดในตอนท้ายของวรรณกรรมหนังสือเล็มที่ 26 ชีวิต

ในปี 2004 ศาสตราจารย์ มอร์ริสัน เริ่มย้ายจากไต้หวันมาอยู่ที่จอมเทียนที่ซึ่งเขาได้ใช้เป็นดังที่พำนักอาศัยในเมื่อไม่นานมานี้ แม้นว่าเขาได้อาศัยอยู่ที่ในประเทศไทย เขายังคงเดินทางไปหลายที่ในฐานะผู้บรรยายผู้มีชื่อเสียงของโลก ในปี 2007 เขาจะทำการบรรยายที่ในยุโรปตะวันออก และในทวีปแอฟริกาเหนือ ในระหว่างเวลานั้น เขากำลังทำวรรณกรรมของเขาให้เสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งหนังสือตอนจบ ซึ่งเขายังได้หวังว่าที่จะบรรยายอินโดนีเซีย และลาว

“การสัมภาษณ์โดย มาดิสัน มอร์ริสัน: พัทยา” เป็นหนึ่งในหลายจุลสารที่ มาดิสัน มอร์ริสัน ได้ใช้เวลาในช่วงการปลดเกษียณได้เขียนเรื่องช่วงเวลาการท่องเที่ยวโลกของเขา การสัมภาษณ์อื่นในชุดนี้ได้ถูกดำเนินการในประเทศญี่ปุ่น, อเมริกา, อังกฤษ, ฮอลแลนด์, เยอรมัน, ฝรั่งเศส, สวิสเซอร์แลนด์, อิตาลี และกัมพูชา ใน “พัทยา” (ลิงค์ไปยังที่ครอบคลุม) เขาได้สัมภาษณ์เก้าคนต่างชาติ และคนไทยซึ่งทั้งหมดอาจจะถูกพิจารณาเป็นดังตัวแทนของเมืองนานาชาติของเรา

ใน “จอมเทียน” เขาได้รวบรวมประวัติผลงานประพันธ์ และวัฒนธรรมของคนไทย การสัมภาษณ์ของ มาดิสัน มอร์ริสัน นี้ พร้อมกับการบรรยายของร้านค้า 24 ชั่วโมง ที่หัวมุมชัยพฤกษ์ และถนนหาดจอมเทียน และรายละเอียดของเครื่องหมายการโฆษณาอื่น ๆ ที่มีขึ้นระหว่างชัยพฤกษ์ และถนนเทพประสิทธิ์ จุลสารรวมถึงการสัมภาษณ์ผู้อาศัยที่มีความสุขที่สุดบางคนที่จอมเทียน, สุมาลี และเพื่อน (ลิงค์ไปยังรูปภาพ)

การทำงานส่วนมากที่เพิ่งผ่านมาเร็ว ๆ นี้ของมอร์ริสัน เกี่ยวกับพัทยา เป็นดังหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมชาวตะวันตกใน “เมืองแห่งความสุดขีด” ของเรา และได้มีเนื้อหาเพิ่มโดยการแนะนำเครื่องเรือนอเมริกัน, สิ่งติดตั้งอุปกรณ์การติดตั้งแสงสว่าง และรถยนต์ “Refurnishing Pattaya” ชมเชยจุลสารอื่นของเขา, การศึกษาของซันนีเวล, แคลิฟอร์เนีย (ลิงค์ไปที่ครอบคลุม) และการปฏิรูปเมื่อไม่นานมานี้ของมันโดยผู้คนจากอินเดีย และจีน, จากเกาหลี และเวียดนาม และจากประเทศไทย

ในปี 1990 อาจารย์ธรรมศาสตร์, ศาสตราจารย์ มอร์ริสัน ได้มาเยี่ยมเยียนที่ มหาวิทยาลัยโยนก ที่ลำปาง ที่ซึ่งเขาได้ทำการบรรยายในต่อมา โดยตามคำเชิญของ นิรันดร์ จิวะสันติการ ในการวาดทิวทัศน์เกี่ยวกับประเทศจีน ในช่วงเวลาการเดินทางบรรยายเหมือนกันที่ประเทศไทย และอินเดีย โดยการเชิญของ ศิวาภรณ์ นาคะชัย เขาได้บรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่นครพนม มอร์ริสัน มีความสุขตลอดเวลาที่จะทำงานในราชอาณาจักรของเรา

วารุณี พงศ์พัฒนะกิจ

หน้า 1 – หน้า 20
Ron Phelps, The Sentence of Madison Morrison


Loy Kratong

Dependent Origination

Mongkut and Chulalongkorn

Thai language index