Madison Morrison's Web / People / Constantin Severin

Constantin Severin

Photo of Constantin Severin
Constantin Severin

Painting, Text and Time 7
Constantin Severin, Text & Time 7, 70x50cm, 2004

Expresionismul Arhetipal (Archetypal Expressionism)

Leonardo’s Paradigm (local copy)

De la studiile culturale comparative la studiile post-literare: Gilles Deleuze şi gîndirea central-europeană (from poezie.ro)