Madison Morrison's Web / Sentence of the Gods / The Sentence of Madison Morrison

Ron Phelps, The Sentence of Madison Morrison

Romanian translation of pp. 1-7 by Olimpia Iacob

Osînda Zeilor este un vast poem epic de factură cosmologică, alcătuit din 26 de cărti distincte. Într-un tur de fortă fără precedent, cărtile oferă o uimitoare varietate de forme literare, cele mai multe fiind născocite de autor.

Cele 26 de cărti sînt extrem de diverse: o secventă de sonete epice; două romane avangardiste, haioase pînă la atingerea isteriei, unul dintre ele avînd la bază ilustratiile unei cărti de Raymond Roussel; două poeme narative scurte (epyllia) într-o cadentă de nouă silabe si pentametru iambic; o minunată descriere de natură, stiintific detaliată, ridicîndu-se la nivelul lui Thoreau sau la înăltimea marilor naturalisti; o carte de poeme despre vis; un memoir sfîsietor prin patos si inocentă privind viata autorului din fragedă pruncie, continuînd cu anii de colegiu si mai departe; poezie descoperită; însemnări de călătorie exuberante care se derulează fără odihnă si înghit, practic, toate popoarele lumii; împletiri vesele, trăsnite de jurnalism gen înregistrare video cu Bhagavad Gita si Analectele lui Confucius; si tot asa, tot asa.

Această permanentă productie experimentală de forme noi este în sine o dovadă clară de creatie literară absolută, extrem de deosebită de celelalte aspecte variate din Osînda Zeilor.

Tot acest carnaval, pe jumătate enciclopedic, nu reprezintă, totusi, un amalgam sau o cadentă. Dimpotrivă:

Fiecare din cele 26 de cărti are ca titlu un singur cuvînt: Her, Realization, Revolution, Posibil etc. Luate în ordine, aceste titluri bizare si premeditate alcătuiesc Osînda Zeilor:

SLEEP O LIGHT U NEED A REVOLUTION EACH SECOND EVERY MAGIC REALIZATION ENGENDERING HER EXISTS REGARDING ALL POSSIBLY HAPPENING RENEWED OR DIVINE IN THIS EXCELLING

Acest încîntător ordin, cu delirul lui cosmic, cu dogmatismul săgalnic, si punctuatia zădărnicită, este abscons si spermatic, prin implicatiile pe care le are, dar ceea ce, în mod misterios, există definitiv în el, este ezitarea mintii, mai degrabă în felul în care Tabelul Periodic al Elementelor este fixat în bogătia barocă a reactiilor chimice. Prima literă din fiecare cuvînt alcătuind aranjamentul de 26 de cuvinte poate fi dispusă în forma unei frumoase si unduitoare scări de litere, numele celor sapte zei din mitologia clasică occidentală si, în ordine, a celor sapte zile ale săptămînii pe care acestia le patronează:

             S
             O
             L U N A
                R
                E
           H E R M E S
           E
           R
           A P H R O D I T E
                   L

Sol, Luna, Ares, Hermes, Hera, Aphrodite, El. El, de mică întindere, este, ne spune autorul, „numele babilonian, sumerian si ebraic al diferitilor zei asociati cu Kronos, zeul grec, si Saturn, zeul roman (vezi Sîmbătă) El reprezintă timpul, moartea si epoca de aur”. Asadar, poemul epic al autorului despre univers dar si despre viata lui, se încheie, cum e de asteptat, cu moartea. Ca urmare, totusi, a unei schimbări extrem de inspirate si deosebite, el si-a intitulat ultima carte, Viata.

Sleep, O, si Light = SOL, Etc.

Acesti zei, în număr de sapte, sînt corelati si cu cele sapte planete din astronomia antică dar si din astrologie, cu cele sapte substante de bază sau elemente ale alchimiei, si tot asa pînă în cele mai îndepărtate puncte ale necunoscutului si ale ocultului.

*

Cunoscutele caracteristici ale acestor zeităti guvernează si cărtile care alcătuiesc, prin fiecare secventă individuală, unul din numele lor. Cele 9 cărti, spre exemplu, cuprinzînd sau clarificînd cuvîntul APHRODITE (All, Possibly, Happening, Renewed, Or, Divine, In, this, Excelling) au caracteristicile Afroditei, reflectînd atributele ei ca zeită a dragostei, a frumusetii si a fertilitătii. Autorul a scris 9 cărti complete, de o ametitoare varietate, cu această premisă colosală în minte, ca, în momentul în care cititorii se vor bucura cu adevărat de, să zicem, superbele peisaje naturale din Arizona, în All, să-si amintească, atunci, că se află mereu, ca să spunem asa, în „interiorul” Afroditei, experimentînd ce înseamnă, de fapt, să fii Afrodita.

All este, totusi, o carte de bază, litera ei, A, fiind ultima literă din HERA. Asadar, All va avea si ea caracteristicile Herei, adică ale zeitei pămîntului grecesc, si ale deserturilor si muntilor Arizonei.

*

Si nici asta nu e tot. Aranjamentul (schema) de 26 de litere mai poate fi citit (ă) si invers, oferind alte sapte entităti: LE, ETIDORPHA, AREH, HERMES, SERA, ANUL, LOS. Acestea cuprind întelesuri multiple, deseori nestiute, asa cum este cazul cu SERA, cuvîntul de origine italiană folosit pentru ‘seară’, sau LOS, zeul imaginatiei la Blake.

Si, în felul acesta, osînda se mai poate citi si invers, dînd nastere unui edict de o factură specială :

LIFE EXCELLING THIS IN DIVINE OR RENEWED HAPPENING POSSIBLY ALL REGARDING EXISTS HER ENGENDERING REALIZATION MAGIC EVERY SECOND EACH REVOLUTION A NEED U LIGHT O SLEEP

Este, de fapt, un paradox: în versiunea initială, zeul SEMREH, care ocupă pozitie centrală, este singurul al cărui nume se citeste invers. Cînd schema se citeste invers, el primeste numele lui obisnuit, HERMES. Acest lucru intră în concordantă cu natura lui duală, androgină si cu pozitia-i de pivot oscilant sau nu, din centrul întregului poem epic. Înainte înseamnă înapoi iar înapoi înainte.

În mod asemănător cele 26 de cărti se pot citi în ordine inversă, sau în multe feluri. Osînda Zeilor nu are nici început dar nici sfîrsit; are, mai degrabă, multiple începuturi, si multiple centre. Autorul spune că nădăjduieste ca „timpul să meargă simultan înainte si înapoi. Cu alte cuvinte, trăim în viitor si în trecut, după cum si în prezent”.

*

Si nici asta nu e tot. Cărtile au alte legături între ele. De pildă, în versiune inversă All, Regarding si Exists formează un triptic urmat imediat de încă două: Her, Engendering, Realization si Magic, Every, Second. Cărtile mai pot fi legate si vertical. De exemplu, a treia coloană de litere din schemă cuprinde cinci litere: S, O, L, R, si H. Cărtile R si H - Realisation si Happening - sînt, asadar, predominant cărti solare, asemănătoare lui Sol.

*

Si nici asta nu e tot. Ca poem epic cosmologic scris de un poet, Osînda Zeilor este o încercare de dezlăntuie a cerurile în scopul continuării traditiei marilor poeme epice, cele mai remarcabile, de fapt - desi, imposibil de epuizat - Homer, Dante si Milton. Este unpoem epic, dacă nu, atunci nu are cum să existe. Autorul a realizat, totusi, că, din cele 26 de cărti, cele mai multe sînt scrise în vers alb sau în proză (desi opera lui Madison Morrison, ca mai toată marea literatură a acestui secol de la Proust la Finnegans Wake, la cîntecele rock, îsi găseste vibratia în relatia strînsă dintre proză si poezie, dinamitînd, în felul acesta, genul devenit aproape imposibil de clasificat). Asadar, poetul a găsit în numerologie, un substitut formal, sau un echivalent, pentru principiul de realizare a continuitătii metrice.

Complexitatea numerologică a Osîndei Zeilor face necesară o brosură destul de plictisitoare care să ofere explicatii. La nivelul cel mai axiomatic cu putintă, numărul cărtilor este 26; 2+6=8, sau numărul cosmic. Si numărul total al secventelor este 7, care adunat la întreg sau la unitate dă tot 8.Numărul paginilor fiecărei cărti este important pentru continuitatea ei, pentru echilibrul părtilor, pentru legăturile formale din cadrul fiecărei cărti, si, bineînteles, pentru poemul Osînda, în ansamblu. De exemplu, prima carte, Sleep / Somn, însumează 52 de pagini, reprezentînd numărul 7, numărul secventelor; aceasta cuprinde 17 poeme, însemnînd numărul 8, chiar numărul Osîndei; asadar, încă de la prima carte avem o vagă idee despre întregul poem epic.

Utilizarea principiului continuitătii - rînduri, pagini, sectiuni si altele de acest gen - se regăseste în fiecare din cele 26 de cărti.

Pp. 1-7 of Ron Phelps, The Sentence of Madison Morrison (Norman, OK: Sentence of the Gods Press, 1999), Traducerea: OLIMPIA IACOB